Efficiënt werken is veel leuker dan het nieuwe werken

werknemer zonder stress

Stilaan lijkt de grote hype rond ‘Het Nieuwe Werken’ wat te zijn gaan liggen. En dat is eigenlijk maar goed ook! Gewoon omdat iets altijd maar een beperkte tijd ‘nieuw’ kan zijn en vooral omdat “nieuw” in dit geval nooit écht van toepassing is geweest volgens mij.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken: droom of nachtmerrie?

Wat nogal vaak ‘Het Nieuwe Werken’ wordt genoemd, slaat meestal vooral op de vrije keuze van de medewerker om te werken waar en wanneer dat voor hem/haar het beste uitkomt. Medewerkers die die vrijheid krijgen – zo zegt de theorie – zouden quasi automatisch gelukkiger, rustiger, minder gestresseerd én productiever worden. Kortom, iedereen wordt er beter van.

In realiteit leidt het – ongecontroleerd en slecht begeleid geven van deze vrijheid echter ook wel al eens tot een toegenomen stress bij medewerkers: langer werken, altijd bereikbaar willen/moeten zijn, nooit meer kunnen afschakelen, … Eerder iets waar we met z’n allen allesbehalve vrolijk en beter van worden dus.

werknemer zonder stress

Ben ik dan tegen plaats- en tijdsonafhankelijk werken?

Uiteraard ligt de waarheid ergens in het midden. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken zijn zeker middelen die – indien correct ingezet – kunnen bijdragen tot een hogere productiviteit, gelukkiger medewerkers, minder stress op de werkvloer, …

Alleen vergt het volgens mij dan wel een globale aanpak. Focus op deze twee elementen alleen gaat weinig zoden aan de dijk zetten. Er zal dan ook gekeken moeten worden naar begeleiding van medewerkers, manieren van beoordelen, het maken van correcte afspraken rond verwachtingen en doelstellingen, …

Met andere woorden: het is de hele organisatie en organisatiecultuur die moeten worden aangepakt. Tijds- en plaatsonafhankelijk werken zijn gewoon twee (relatief) nieuwe tools die een organisatie ter beschikking heeft gekregen de laatste jaren – onder meer door de spectaculaire evolutie van de beschikbare technologieën – om zichzelf beter en efficiënter te organiseren.

Maar het zijn ook gewoon twee bijkomende tools die – net als alle andere middelen – foutief kunnen worden ingezet, met allerlei negatieve gevolgen.

werknemer met stress burnout

Ik ben dus voor…

Efficiënt werken

En dit zowel

  1. op het niveau van de organisatie,
  2. als op het niveau van de teams binnen een organisatie,
  3. als op het niveau van de individuele medewerkers.

Het is ook op die drie niveau’s dat er gezocht kan en moet worden naar verbetering, naar het inzetten van nieuwe technologieën en het maken van afspraken die die efficiëntie kunnen verhogen. Op deze drie niveau’s kunnen tijds- en plaatsonafhankelijk werken op vlak van efficiënt werken zeker voordelen bieden. Maar zoals met elk (genees)middel dat je wil gaan gebruiken, lees je best eerst de bijsluiter 😉 .

efficiënt werken